Arvstvister kan vara svårlösta 

Även om det tar emot att anlita en jurist för bråk om arv, visar statistiken att många ändå gör det och att arvstvister kan visa sig vara mycket svårlösta. 

Det kan bero på människans inneboende girighet, men lika ofta kan det vara en fråga om rättvisa. Det är en starkt bidragande orsak till arvstvister att någon känner sig kränkt och förfördelad. Man vill ha rättvisa till varje pris och anlitar advokat för en arvstvist. 

Enligt Svensk Juristtidning är det så lite som tio till femton procent av arvstvister som avgörs godvilligt med förlikning. Det är alltså en stor mängd arvstvister som fortsätter inför rätta, trots att tiden för processen är så lång som ett eller två år. 

Regler förhindrar inte arvstvister 

Det finns klara regler och lagar för hur arv ska fördelas, men ändå finns det folk som blir missnöjda, och då blir det en arvstvist. Det kan vara speciella avtal som har gjorts upp i förväg men som inte gäller juridiskt. Någon har blivit lovad ett arv, men något testamente har aldrig skrivits. 

Det finns också folk som vill ogiltigförklara ett testamente av någon orsak, och ofta är arvingarna av helt olika uppfattning i saken. Det kan krävas en erfaren jurist för att bringa ordning där det råder oklarheter. 

Arvstvister kostar tid och pengar 

Bara för att lagen säger en sak, betyder det inte att alla håller med. I svåra fall av oenighet är det bäst att konsultera en advokatbyrå. Där finns det jurister med erfarenhet av arvstvist, och där får man kompetent hjälp. 

Mål som ska avgöras inför rätta är kostsamma för de inblandade. Det kan vara stora summor i arv det handlar om och man väljer ofta att ta striden för att få rätt. Med lagens hjälp kan man ofta få det arv man känner sig berättigad till.