Vi har mycket hög fokus på kvalitet, djurhållning och allra bästa livsmedelsframställning. Vår kaningård ligger mitt i Roslagen med närhet till Stockholm och Uppsala utanför Hallstavik. Anläggningen är specialanpassad för kaninproduktion för att säkra bästa djuromsorgen med välmånde djur.

Vi tummar inte en millimeter på djurhållningen och jobbar aktivt för utveckling med djuren i centrum för att garantera bästa kvaliteten på ditt kött.

På Källängen har vi kaniner, grisar, getter, värphöns, pärlöns, tre katter och hunden Helge.

Varmt välkommen att kontakta oss om du har frågor och funderingar!

Kontroller                                                                                             

Källängens Gårdsprodukters verksamhet är registrerad på Livsmedelsverket, som också är kontrollerande myndighet  av livsmedelssäkerheten.                                                                          

Djurhållning och hantering regleras av befintlig lagstiftning. Kontrollerande organ är Länsstyrelsen/SJV.

Det här är vi!

Vi är bland de bästa inom branschen. Det vore ett nöje att få dela med oss av vår erfarenhet för att hjälpa dig.

                                                                                             Yvonne Andersson

Magister molekylärbiologi inom livsmedelssäkerhet och magister i djurhållning och djurskydd. Utbildad djurskötare. Utbildad guide. Övriga utbildningar inom området kaninproduktion och livsmedelshygien. Ständig fortbildning och uppdatering inom branschen.

Hasse Andersson

Utbildad slaktare, djurskötare, vaktmästare och mångsysslare Övriga utbildningar inom området kaninproduktion, livsmedelshygien och slakteri. Ständig fortbildning och uppdatering inom branschen. Kundhantering, försäljning och kundservice ligger också på Hasses kompetens- och uppgiftsområde.

Richard

Richard är timanställd som gårdskarl. Han håller till i stallarna med djuren eller någon annan stans på gården. Han jobbar som djurskötare, vaktmästare och allt i allo. Richard kommer närmast från anställning inom park och förvaltning och studerar på högskolan utöver anställningen hos oss.